header banner
Default

Sandra (50) werkte als een succesvolle bankier en had vier zonen, maar een ongeval dwong haar om haar leven helemaal om te gooien


Table of Contents

  © Maarten De Bouw

  Voor wie binnenkort goede voornemens wil maken, kan het verhaal van Sandra Bruylandts (50) uit Merksplas misschien een inspiratie zijn. Ze was een succesvolle bankier met vier zonen, toen ze de veertig voorbij een radicale keuze nam. Ingegeven door een zwaar verkeersongeval. “Ineens had ik vriendinnen voor het leven die mijn dochters konden zijn.”

  Jan Claeys

  Sources


  Article information

  Author: Robert Flores

  Last Updated: 1703881682

  Views: 836

  Rating: 4.1 / 5 (95 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Robert Flores

  Birthday: 2009-07-29

  Address: USNV Bender, FPO AP 28917

  Phone: +3595882616041026

  Job: Article Writer

  Hobby: Cycling, Yoga, Telescope Building, Motorcycling, Calligraphy, Geocaching, DIY Electronics

  Introduction: My name is Robert Flores, I am a radiant, Adventurous, venturesome, frank, rare, daring, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.