header banner
Default

Det er nemt at finde ud af, om det er dine penge: Skat efterlyser ejerne af 18 millioner kroner


Nederst i denne artikel kan du se, hvordan du tjekker, om du selv har penge til gode – og hvad du skal gøre i så fald.

Omkring 18 millioner kroner befinder sig lige nu i ingenmandsland.

Pengene er blevet låst inde på omkring 1900 konti i mere end 20 forskellige banker, fordi det ikke har været muligt at finde de retmæssige ejere.

Hvis ikke ejerne bliver identificeret inden for den næste måned, ryger pengene i statskassen. Sådan lyder det fra Skattestyrelsen, som efterlyser indehaverne.

- Der er nogle store beløb imellem, og jeg håber, at vi nu får vakt noget interesse, så folk løber listen igennem, siger underdirektør Michael Medom Hansen.

Forpligtet til at låse kontoen

VIDEO: 6. april 2023
Ryad Yusif

Fristen for at gøre indsigelser, inden millionerne bliver inddraget af Skattestyrelsen, er 8. maj.

Men forud er gået et længere forløb, forklarer Michael Medom Hansen til TV 2.

Som en del af de eksisterende hvidvaskregler skal banker i Danmark altid have styr på, hvem der ejer en bankkonto eller et depot hos dem. Hvis ikke en ejer kan identificeres ud fra navn, adresse, cvr-nummer eller lignende, skal banken låse kontoen.

Er det ikke muligt for en bank at identificere ejeren selv, efter at kontoen er blevet låst, skal Skattestyrelsen underrettes. Styrelsen vil derefter indrykke en såkaldt kundgørelse i Statstidende, som skal stå i et år.

Hvis ejeren af kontoen stadig ikke har henvendt sig efter det år, bliver pengene inddraget af staten.

  • Statstidende udgives af Civilstyrelsen under Justitsministeriet og stammer fra starten af 1900-tallet.
  • I dag kører det hele via statstidende.dk, hvor man blandt andet kan finde oplysninger om konkurser, tvangsauktioner, stævninger og dødsboer.
  • En kundgørelse er en officiel meddelelse, og Statstidende er så at sige statens vej til officiel massekommunikation.
  • Man kan søge i Statstidende her. Vil man søge efter en person, kan det ofte være en fordel at sætte citationstegn rundt om navnet, så man ikke får resultater for alle ens søgeord med.

Ifølge Michael Medom Hansen kan der være flere forklaringer på, at en bank pludselig ikke kan identificere eller komme i kontakt med ejeren af en konto.

I nogle tilfælde kan der være tale om meget gamle konti eller bankkonti, hvor indehaveren er flyttet til udlandet uden at have oplyst sin bank om det. Det kan også være udenlandske statsborgere, der kun har boet i Danmark i en periode, og som derefter er flyttet ud igen.

Det er også før set, at bedsteforældre har oprettet en børneopsparing, og banken så ikke kan få fat på børnebørnene, når de fylder 18, hvis bedsteforældrene er gået bort.

Der findes også en variant, fortæller underdirektøren, hvor kassereren i en forening eksempelvis pludselig stopper. Hvis det ikke er muligt at identificere foreningen eller komme i kontakt med den, vil kontoen også blive spærret.

- Så i det øjeblik, hvor kontoen bliver oprettet, ved banken, hvem ejeren er. Men de skal også vide, hvor personen bor henne. Kan banken ikke komme i kontakt med indehaveren, er de forpligtet til at følge de her regler, siger Michael Medom Hansen til TV 2.

Millionærkonto

VIDEO: 💎 Ep. 66. Feige ledere ødelegger ansatte og koster bedrifter millioner av kroner
Krystallklart Budskap AS

I alt drejer det sig for nuværende om cirka 1900 bankkonti fordelt på 22 banker, hvor Skattestyrelsen efterlyser ejerne. Omkring en fjerdedel af kontiene er hos Saxo Bank.

Samlet set er der i omegnen af 18 millioner kroner fordelt på de 1900 konti, men der er store forskelle på beløbene. På én konto står der eksempelvis 1,2 millioner kroner, som bliver inddraget, hvis ikke ejeren henvender sig.

I alt er der 18 konti, hvor der står mere end 100.000 kroner, oplyser Skattestyrelsen.

Dertil kommer 160 bankdepoter, hvor man eksempelvis kan have aktier eller andre værdipapirer. Værdien af disse bliver først opgjort ved et eventuelt salg af værdipapirerne.

Ud af de 160 depoter er cirka 40 placeret hos handelsplatformen Nordnet. Et lignende antal har hjemme hos Sydbank. Et mindre antal har hjemme hos Jyske Bank, Handelsbanken og Vestjyske Bank, men også i andre banker er der enkelte depoter stående.

Det er ikke første gang, at Skattestyrelsen efterlyser ejerne af låste konti.

I 2016 ledte Skattestyrelsen efter ejerne af cirka 8500 konti, hvor der stod samlet set 90 millioner kroner. Dengang endte knap 60 millioner med at blive inddraget af staten.

Året efter var det 19 millioner fordelt på 2500 konti, der blev efterlyst. Ejerne af 6 millioner kroner blev fundet, mens staten endte med at inddrage de resterende 13 millioner kroner.

Senest, at en lignende efterlysning blev bragt i Statstidende, var i 2018, hvor startbeløbet var 18,5 millioner kroner. Her endte 10 millioner kroner med at blive inddraget af statskassen.

- For mig er det et mål, at flest muligt henvender sig, så de kan få åbnet deres konti og depoter. Det er ikke et forsøg på at få penge i statskassen, men hvis hverken banken eller vi kan finde ejerne, er det der, pengene skal hen, siger Michael Medom Hansen til TV 2.

  • Skattestyrelsen indrykkede efterlysningerne i Statstidende 6. maj 2022. Du kan finde information om de konkrete konti og depoter ved at klikke på den enkelte bank lige her.
  • Inde i den enkelte efterlysning vil der stå forskellige informationer. Nogle steder er det et kontonummer, andre steder er det et person- eller virksomhedsnavn og eventuelt en såkaldt hjemlandskode.
  • Bemærk, at både bankkonti og depoter står under samme bank, men at der er tale om to adskilte lister. Leder du eksempelvis efter et depot i Jyske Bank, skal du altså ned til bunden af listen.
  • Opdager du, at din bankkonto eller dit depot er på listen, skal du kontakte den pågældende bank.
  • Fordi processen allerede har kørt i et år, kan ejerne af nogle af de cirka 1900 bankkonti og 160 depoter allerede være blevet identificeret.

Sources


Article information

Author: Stephanie Hensley

Last Updated: 1702559761

Views: 605

Rating: 4 / 5 (119 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stephanie Hensley

Birthday: 2000-10-24

Address: 90242 Pierce Isle Suite 797, West Lindsey, MA 65287

Phone: +4173618803700780

Job: Speech Therapist

Hobby: Embroidery, Orienteering, Lock Picking, Playing Piano, Hiking, Skiing, Swimming

Introduction: My name is Stephanie Hensley, I am a important, receptive, bold, proficient, unreserved, candid, capable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.